Svojí činností podporujeme rozvoj regionu a spolupracujeme s těmito subjekty :