Ekonomika

Finanční řád 

Finanční řád stanovuje pravidla a způsoby financování o.s. UnArt Spytihněv. 

Členové Sdružení jsou povinni platit řádné členské příspěvky. Jako řádní členové mají poté přístup do sítě.

Pravidelný měsíční členský příspěvek 300 Kč.

 • Příspěvek slouží k financování provozu počítačové sítě twikinet. 
 • Nově přijatý člen je povinen nejpozději do 10ti dnů od přijetí uhradit vstupní členský příspěvek a členské měsíční příspěvky, které mu zbývají do konce kalendářního čtvrtletí (kvartálu).
 • Z důvodů naplňování cílů spolku - tj. rozvoj regionu, podpora vzdělanosti, jsou členské příspěvky příspěvkových a neziskových organizací, dále spolků různého zaměření, které jsou členem UnArt Spytihněv, p.s. , jakožto i obcí jako členů UnArt Spytihněv p.s., stanoveny na 0,- Kč.
 • Členové, kteří podporují aktivně hlavní činnost rady (spravci AP, správci oblastí) a členové rady mají odpuštěny členské příspěvky.

Jednorázový vstupní členský příspěvek 0 Kč 

 • Vstupní členský příspěvek slouží k financování budování společných částí počítačové sítě twikinet 
 • Každý nový člen může požádat o rozložení vstupního členského příspěvku na více plateb
 • Od založení o.s. UnArt Spytihněv do 31.11.2011 byl vstupní členský příspěvek stanoven na 500,- Kč
 • Od 1.12.2011 byl Valnou Hromadou vstupní členský příspěvek stanoven na 0,- Kč. 

Splatnost

 • Splatnost členského příspěvku je vždy 5 dni před započetím obdobní, za které člen platí. (např. při měsíční platbě je to 5dní před začátkem daného měsíce) 
 • Pokud daná částka nepřibude na účet Sdružení do 5. dne daného období, za které člen platí, vzniká členovi dluh.

Bezhotovostní platby 

 • Všechny příspěvky se platí výhradně bezhotovostně (bankovním převodem, příkazem k úhradě, čtvrtletním inkasem) na účet Sdružení 
 • Účet Sdružení je veden u Raiffeisen Banky 
 • Číslo účtu: 2576306001/5500 
 • Variabilní symbol: členské číslo 
 • Text (doporučujeme uvádět): jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do  např: Ferda Mravenec vst.č.p. a přisp.. 1.-3.2007 
 • Nedoporučujeme platbu složenkou, neboť na našem účtu pak není vidět VS plátce. Tento seznam plátců složenkou teprve dojde poštou jako výpis převodu na adresu sdružení. Proto nemůžeme identifikovat plátce členského příspěvku hned. 

Mimořádný členský příspěvek 

 • Člen může zaplatit mimořádný členský příspěvek kdykoliv a v neomezené výši