Jak se připojit

  1. Připojení k síti sdružení mohou využívat pouze členové sdružení. Členství je dobrovolné, člen je přijat radou spolku na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Pokud člen neplatí příspěvky, přístup k síti se mu zablokuje a dále s ním další postup řeší správní rada Spolku.
  2. Pokud se chcete stát členem sdružení, prvním krokem by měl být telefonát na kontaktní linku, nebo osobní návštěva v naší kanceláři - OÚ Kudlovice - Kudlovice 39.
  3. Připomínáme, že v případě připojení přes wifi je podmínka přímá viditelnost na AP. Ano strom vadí :-( .
  4. V případě, že bydlíte např. v panelovém domě, nebo bytovce, kde už někdo připojený je (celkem vysoká pravděpodobnost), tak se z rozvaděče natáhne kabel do Vašeho bytu.Zdůrazňujeme: připojující technik není zaměstnanec sdružení. Práci, kterou Vám doma udělá, nemůžete proto reklamovat u sdružení, ale pouze u připojujícího technika, který je Vás povinen s touto skutečností seznámit a nechat Vám kontakt na sebe. Tyto směrnice, které upravují vztah připojující technik / sdružení / člen doporučujeme taktéž prostudovat. 
  5. Zdůrazňujeme tento bod: V rolích "* zhotovitel" se na dílo Technika vztahuje Občanský zákoník (40/1964 Sb.), zejména Hlava 4 - Smlouva o dílo. Dle občanského zákoníku musí Technik poskytovat u věcí, zhotovených na zakázku (kde se dá zařadit i přípojka do internetu), záruku 6 měsíců. Záruka po opravě či úpravě věci je 3 měsíce. Technik proto musí počítat s tím, že po dobu 6+3 měsíců bude muset na vlastní náklady odstraňovat poruchy zhotovené přípojky!
  6. Před vstupem do sdružení si přečtěte stanovy sdružení UnArt, z.s. ; které mj. definují práva a povinnosti členů a také si prostudujte pravidla provozu sítě Twikinet.
  7. Připomínáme podnikajicím subjektům, že na zaplacené členské příspěvky nejsme schopni vystavit Fakturu, či jakékoliv potvrzení které si můžete dát do nákladové složky k vašemu daňovému příznání. Pro tyto subjekty nabízíme připojení přes naši servisní s.r.o. organizaci - UnArtel, s.r.o.