Jak se připojit

  1. Připojení k síti sdružení mohou využívat pouze členové sdružení. Neplatí se tedy za internet, ale členské příspěvky. Internet mají členové zdarma. Samozřejmě, že pokud někdo neplatí příspěvky, internet se mu zablokuje.
  2. Pokud se chcete stát členem sdružení, prvním krokem by měl být telefonát na kontaktní linku, nebo osobní návštěva v naší kanceláři - OÚ Kudlovice - Kudlovice 39. Tam Vám rádi poradíme a domluvíme se a kontakt na Vás předáme technikům. Ti se s Vámi při plánování práce spojí a domluví na termínu, kdy to oběma stranám bude vyhovovat. V tento den Vás navštíví, zkontrolují signál a další hodnoty a připojí vás, pokud to bude možné.
  3. Připomínáme, že v případě připojení přes wifi je podmínka přímá viditelnost na AP. Ano strom vadí :-( .
  4. V případě, že bydlíte např. v panelovém domě, nebo bytovce, kde už někdo připojený je (celkem vysoká pravděpodobnost), tak se z rozvaděče natáhne kabel do Vašeho bytu.Zdůrazňujeme: připojující technik není zaměstnanec sdružení. Práci, kterou Vám doma udělá, nemůžete proto reklamovat u sdružení, ale pouze u připojujícího technika, který je Vás povinen s touto skutečností seznámit a nechat Vám kontakt na sebe. Tyto směrnice, které upravují vztah připojující technik / sdružení / člen doporučujeme taktéž prostudovat. 
  5. Zdůrazňujeme tento bod: V rolích "* zhotovitel" se na dílo Technika vztahuje Občanský zákoník (40/1964 Sb.), zejména Hlava 4 - Smlouva o dílo. Dle občanského zákoníku musí Technik poskytovat u věcí, zhotovených na zakázku (kde se dá zařadit i přípojka do internetu), záruku 6 měsíců. Záruka po opravě či úpravě věci je 3 měsíce. Technik proto musí počítat s tím, že po dobu 6+3 měsíců bude muset na vlastní náklady odstraňovat poruchy zhotovené přípojky!
  6. Před vstupem do sdružení si přečtěte stanovy sdružení UnArt, z.s. ; které mj. definují práva a povinnosti členů a také si prostudujte pravidla provozu sítě Twikinet.
  7. Připomínáme podnikajicím subjektům, že na zaplacené členské příspěvky nejsme schopni vystavit Fakturu, či jakékoliv potvrzení které si můžete dát do nákladové složky k vašemu daňovému příznání. Pro tyto subjekty nabízíme připojení přes naši servisní s.r.o. organizaci - UnArtel, s.r.o.